Land Vodice, 0m2

ID Code300351014-231

Real estate details

Location:
Vodice
Transaction:
For sale
Realestate type:
Land
Price:
120.000€
Square size:
1.099 m2

Description

Na prodaju zemljište prvi red uz more u zoni R2-športsko rekreacijska namjena.

Vrhunska lokacija zemljišta na jednoj od najpopularnijh plaža u Vodicama. Plava plaža.

Za navedeno zemljište propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje građevina (oznake 4.2) u sklopu površina
športsko rekreacijske namjene – rekreacija (oznaka R2):
- kazete treba rješavati kao cjeline koje se mogu realizirati etapno, - u svakoj kazeti, uz športsko rekracijske građevine omogućuje se smještaj po dvije ugostiteljske građevine, te smještaj pratećih građevina kupališ ta kao što su: javne sanitarije, svlačionice, skladišta plažnih rekvizita i sl. - ugostiteljska građevina mora biti smještena tako da joj se obvezatni građevni pravci nalaze na udaljenosti od 3,0 do 5,0 m od koridora šetnice i kolno pješačkog prilaza (min. poprečnog karakterističnog profila oznake "H" i " G”) koji su utvrđeni ovim planom,
- izuzetno od prethodne alineje ovoga stavka, ukoliko se uz kolno-pješački prilaz nalazi
zatečeno visoko zelenilo, ugostiteljska građevina može biti smještena i na drugačijoj
udaljenosti od kolno pješačkog prilaza, ali na propisanoj udaljenosti od šetnice, - način gradnje: SS, - Emax.= Pr za prateće građevine, a Emax.= Po+Pr+Pk za ugostiteljske i trgovačke građevine,
- Vmax.= 6.0 m za ugostiteljske i trgovačke (trgovine športskim artiklima) građevine, Vmax.=
3.0 m za prateće gradevine,
- max.GBP= 200 m2 each ugostiteljske građevine, - najmanje 60% nedovršenog dijela površine sportsko rekreacijske namjene mora biti
uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zabranjuje se uklanjanje zatečenog visokog zelenila u svrhu smještaja građevina, - PMmin.= 3 / do 30 m2 GBP-a za građevinu ugostiteljske namjene,
- PMmin.= 7 / od 30 - 50m2 GBP-a za građevinu ugostiteljske namjene,
- PMmin.= 1 / svakih daljnjih 20 m2 GBP-a za građevinu ugostiteljske namjene,
- Potrebni broj PM-a moguće je osigurati unutar najbližeg javnog parkirališta.

Za detail informacije i dogovr oko obilaska nekretnine obratite se u agenciju.

Additional info

Permits
  • Ownership certificate
Other
  • Land type: Construction
Ivo Čala
Agent with license
Ulica kralja Zvonimira 7b, 22000 Šibenik
GSM
+385 98 939 4820
Phone
+385 22 550 285

Send inquiry

 
This website uses cookies and similar technologies to give you the very best user experience, including to personalise advertising and content. By clicking 'Accept', you accept all cookies.